Kombinacje z 16 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 6 przy trafieniu 11liczb z 16

1 2 4 6 10 11 14
1 2 4 6 10 11 15
1 2 4 6 10 14 15
1 2 4 6 11 14 15
1 2 4 10 11 14 15
1 2 6 10 11 14 15
1 3 4 9 11 13 14
1 3 4 9 11 13 16
1 3 4 9 11 14 16
1 3 4 9 13 14 16
1 3 4 11 13 14 16
1 3 9 11 13 14 16
1 4 6 10 11 14 15
1 4 9 11 13 14 16
2 5 6 7 8 10 12
2 5 6 7 8 10 15
2 5 6 7 8 12 15
2 5 6 7 10 12 15
2 5 6 8 10 12 15
2 5 7 8 10 12 15
2 6 7 8 10 12 15
3 5 7 8 9 12 13
3 5 7 8 9 12 16
3 5 7 8 9 13 16
3 5 7 8 12 13 16
3 5 7 9 12 13 16
3 5 8 9 12 13 16
3 7 8 9 12 13 16

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby