Kombinacje z 8 liczb po 3 skreślenia/18 zakładów (2 przy2)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 8 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 2 liczb z 8

1 3 4
1 4 7
1 3 7
1 4 5
1 5 8
1 4 8
1 2 4
1 4 6
1 2 6
3 5 7
3 7 8
3 5 8
2 3 6
2 6 7
2 3 7
2 5 6
2 6 8
2 5 8

Liczby od 1 do 8 należy zamienić na wybrane własne liczby