Kombinacje z 32 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów (gw 4 przy 13)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 13 liczb z 32

1 3 11 17 18 19 21
1 3 14 16 26 29 30
1 3 11 21 26 29 30
2 5 15 23 24 25 27
2 5 20 22 28 31 32
2 5 15 27 28 31 32
4 6 9 10 11 14 16
7 8 12 13 15 20 22
17 18 19 21 26 29 30
19 20 23 26 27 28 30
21 22 24 25 29 31 32
23 24 25 27 28 31 32
6 7 11 12 13 14 18
5 8 9 10 15 16 17
2 5 20 22 23 24 25
2 5 7 8 12 13 27
1 3 14 16 17 18 19
1 3 4 6 9 10 21
1 2 16 17 27 28 30
1 2 15 26 27 28 30
3 4 14 18 21 22 24
1 2 16 17 19 20 23
3 4 6 7 11 12 25
3 4 13 21 22 24 25
3 4 14 18 29 31 32
1 2 5 8 9 10 26
1 2 15 19 20 23 26
3 4 13 25 29 31 32

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby