Kombinacje z 24 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 24

3 4 6 17 18 22
1 9 12 13 14 24
4 9 13 17 18 24
6 9 14 17 22 24
2 5 7 8 10 11
2 15 16 19 20 21
5 7 8 15 16 23
10 11 19 20 21 23
5 6 7 17 18 19
3 8 9 11 14 21
6 8 11 17 18 21
7 8 14 17 19 21
1 2 4 10 12 13
1 15 16 20 22 23
2 4 10 15 16 24
12 13 20 22 23 24
2 4 10 20 22 23
1 12 13 15 16 24
4 12 15 20 22 24
10 12 16 20 23 24
5 7 8 19 20 21
2 10 11 15 16 23
7 10 15 19 20 23
8 10 16 19 21 23
1 3 4 6 9 12
1 13 14 17 18 22
3 4 6 13 14 24
9 12 17 18 22 24
3 5 6 7 8 9
3 11 14 17 18 19
5 6 7 11 14 21
8 9 17 18 19 21

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby