Kombinacje z 16 liczb po 3 skreślenia/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

7 9 12
7 9 13
7 9 15
12 13 15
8 10 14
8 10 16
11 14 16
6 8 15
9 14 15
1 2 5
7 8 12
9 10 15
9 10 16
11 15 16
2 4 7
10 11 12
2 3 6
1 4 5
8 10 11
10 11 13
10 11 16
12 13 16
1 3 5
6 8 9
6 8 14
3 4 6
9 10 11
7 8 13
7 8 14
12 13 14

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby