Kombinacje z 20 liczb po 3 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 5 liczb z 20

1 11 12
1 12 17
3 4 16
3 7 20
4 7 16
4 16 20
9 11 17
3 9 11
1 15 19
2 4 16
2 5 20
4 5 16
4 16 19
11 13 19
2 11 16
5 6 15
5 8 19
6 8 15
6 15 19
10 13 18
5 10 13
1 9 12
6 8 18
7 8 14
7 14 18
2 10 14
2 13 14
2 14 18
1 11 15
1 13 15
3 9 12
3 10 12
3 12 17
6 7 14
9 10 17
6 9 14

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby