Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/40 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 2 9 12
1 2 6 13
1 5 9 13
2 5 12 13
6 9 12 13
1 6 9 13
5 6 12 13
1 2 5 9
1 6 7 13
1 3 10 13
1 3 7 14
1 6 10 14
3 6 13 14
7 10 13 14
1 7 10 14
6 7 13 14
1 3 6 10
3 4 8 14
3 7 10 14
4 7 11 14
8 10 11 14
3 8 10 14
7 8 11 14
3 4 7 10
2 5 9 12
4 5 11 12
8 9 11 12
2 8 9 12
5 8 11 12
2 4 5 9
2 5 6 9
1 5 6 12
3 6 7 10
4 7 8 10
3 7 8 11
3 4 10 11
4 5 8 9
2 5 8 11
2 4 9 11
2 4 8 12

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby