Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

2 4 6 8 16 20 25 26
2 4 10 12 16 20 22 25
2 6 10 12 13 19 25 26
4 6 12 13 19 22 25 26
8 10 12 13 16 19 20 22
3 4 12 13 16 18 20 23
3 7 12 13 14 17 23 26
4 7 13 14 17 20 23 26
8 12 13 14 16 17 18 20
1 4 9 11 13 16 20 21
1 5 9 11 12 15 21 24
4 5 11 12 15 20 21 24
8 9 11 12 13 15 16 20
1 5 9 10 11 19 24 25
2 5 10 11 19 22 24 25
6 9 10 11 15 19 21 22
2 6 10 14 17 19 25 26
3 6 14 17 19 23 25 26
7 10 14 17 18 19 22 23
1 3 5 7 15 18 23 24
1 3 9 11 15 18 21 23
1 5 9 11 14 17 23 24
3 5 11 14 17 21 23 24
7 9 11 14 15 17 18 21
3 4 7 8 16 18 23 26
1 2 5 6 15 21 24 25
1 2 9 10 15 21 22 24
2 3 6 7 18 22 25 26
2 3 10 14 18 22 23 25
1 4 5 8 13 16 21 24

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby