Kombinacje z 26 liczb po 5 skreśleń/40 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 4 8 10
1 11 15 16 17
1 18 21 24 25
2 4 11 15 18
2 4 16 17 21
8 10 11 15 21
8 10 16 17 18
2 4 8 24 25
10 11 15 24 25
11 12 13 22 24
9 12 13 23 26
3 14 19 23 26
1 3 4 6 9
1 10 16 17 18
1 19 23 25 26
3 4 10 16 19
3 4 17 18 23
6 9 10 16 23
6 9 17 18 19
3 4 6 25 26
9 10 16 25 26
1 17 18 25 26
1 16 17 24 25
2 5 7 8 11
2 12 13 14 15
2 20 21 22 24
5 7 12 13 20
5 7 14 15 21
8 11 12 13 21
8 11 14 15 20
5 7 8 22 24
3 5 6 7 9
3 12 13 14 19
3 20 22 23 26
5 6 12 13 20
5 6 14 19 22
7 9 12 13 22
7 9 14 19 20
5 6 7 23 26
2 14 15 22 24

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby