Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 5 6 9 10 11 15
1 2 5 19 21 22 24 25
3 4 7 8 12 13 14 16
3 4 7 17 18 20 23 26
8 12 13 17 18 20 23 26
4 14 16 17 18 20 23 26
1 3 5 17 18 21 23 24
7 9 11 17 18 21 23 24
3 14 15 17 18 21 23 24
1 4 5 15 16 20 21 24
8 9 11 15 16 20 21 24
4 12 13 15 16 20 21 24
1 3 5 7 9 11 14 15
2 3 6 19 22 23 25 26
7 10 14 19 22 23 25 26
3 17 18 19 22 23 25 26
1 4 5 8 9 11 12 13
2 4 6 8 10 12 13 16
2 4 6 19 20 22 25 26
8 10 12 19 20 22 25 26
4 13 16 19 20 22 25 26
2 3 6 7 10 14 17 18
6 9 10 19 21 22 24 25
2 11 15 19 21 22 24 25

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby