Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 7 liczb z 20

1 3 4 11 12
3 4 7 16 17
1 7 9 16 17
2 5 6 13 14
5 6 8 15 18
2 8 10 15 18
10 13 14 15 18
9 10 12 14 17
6 7 8 9 18
3 10 14 17 18
3 12 14 17 18
10 12 14 17 18
9 11 12 16 17
3 4 7 9 20
1 11 16 17 20
1 12 16 17 20
11 12 16 17 20
11 13 15 16 19
2 4 5 11 20
1 13 16 19 20
1 15 16 19 20
13 15 16 19 20
5 6 8 10 19
2 13 15 18 19
2 14 15 18 19
13 14 15 18 19
3 6 7 10 12
6 7 8 14 17
3 8 9 14 17
1 2 4 13 15
2 4 5 16 19
1 5 11 16 19

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby