Kombinacje z 32 liczb po 10 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 z 32

1 3 4 6 9 16 17 18 19 21
2 5 7 8 12 22 23 24 25 27
1 2 5 8 9 17 19 20 23 26
6 7 11 12 13 22 24 25 29 31
1 5 8 9 16 17 20 23 26 30
5 8 9 10 15 20 23 26 27 28
1 3 10 11 14 16 17 26 29 30
2 7 8 12 20 22 24 25 27 32
7 8 12 13 15 24 25 27 28 31
3 6 7 11 14 18 22 24 25 32
4 6 9 10 11 18 19 21 26 29
2 5 13 15 20 22 23 28 31 32
3 4 6 7 11 18 21 22 24 25
1 4 6 9 14 16 18 19 21 30
3 4 12 13 14 18 21 29 31 32
1 2 10 15 16 17 19 27 28 30

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby