Kombinacje z 26 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 9 liczb z 26

4 7 17 18 23
3 4 7 20 26
17 18 23 20 26
7 8 13 18 20
19 20 25 22 26
6 8 12 20 22
8 9 11 12 13
4 5 15 16 21
8 12 13 14 16
19 22 25 23 26
6 7 14 22 23
8 10 12 13 16
4 6 19 20 25
2 4 6 22 26
6 9 10 11 15
2 5 19 21 24
1 2 5 22 25
7 9 11 14 15
17 18 23 21 24
5 7 11 18 21
15 16 21 20 24
5 8 11 16 20
19 21 24 22 25
5 6 10 21 22
7 10 14 17 18
3 6 19 22 25
2 3 6 23 26
3 5 17 18 23
1 3 5 21 24
1 4 5 20 24

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby