15liczb, 7 skreśleń, 5 zakładów

System z 15 liczb po 7 skreśleń/5 zakładów

Przy najgorszym układzie 30% gwarancja wylosowania 3

2 3 4 5 6 7 8
1 4 5 6 7 8 9
2 3 9 12 13 14 15
1 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15
System do publikacji nadesłał Dariusz W. email: [email protected]