Kombinacje z 16 liczb po 6 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 16

1 2 5 7 8 12
1 2 5 7 13 14
1 4 5 8 14 16
1 4 10 11 14 16
5 8 10 11 14 16
4 5 8 10 11 14
2 3 6 7 9 12
2 3 6 7 13 15
2 3 9 12 13 15
1 3 8 9 14 15
5 6 8 9 14 15
1 5 6 8 9 15
3 4 6 9 10 11
3 4 6 9 15 16
3 4 10 11 15 16
6 9 10 11 15 16
3 4 9 10 11 16
2 4 7 10 11 12
6 7 9 12 13 15
3 6 7 9 12 13
2 4 7 10 13 16
2 4 11 12 13 16
7 10 11 12 13 16
4 7 10 11 12 13
1 2 8 12 13 14
5 7 8 12 13 14
2 5 7 8 12 14
1 3 5 6 8 9
1 3 5 6 14 15
1 4 5 8 10 11
  Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby