Kombinacje z 28 liczb po 6 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 28

1 10 11 13 25 28
2 7 10 15 22 25
2 8 11 15 24 28
6 7 11 20 22 28
6 8 10 20 24 25
1 7 8 13 22 24
3 14 16 17 26 27
4 9 14 18 21 26
4 12 16 18 23 27
5 9 16 19 21 27
5 12 14 19 23 26
3 9 12 17 21 23
2 12 13 14 27 28
4 7 12 18 22 27
4 8 13 18 23 28
5 7 13 20 22 28
5 8 12 20 23 27
1 2 6 13 15 20
2 7 8 14 22 23
1 11 15 16 25 26
3 9 11 17 21 25
3 10 15 17 24 26
6 9 15 19 21 26
6 10 11 19 24 25
1 9 10 16 21 24
3 4 5 17 18 19
1 3 6 16 17 19
2 4 5 14 18 20

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby