Kombinacje z 16 liczb po 2 skreślenia/64 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 12
1 6
1 8
1 5
1 11
1 9
1 13
1 14
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 15
2 11
2 14
3 7
3 10
3 4
3 6
3 11
3 16
3 5
3 12
4 12
4 5
4 8
4 10
4 6
4 15
4 7
4 9
5 10
5 12
5 13
5 15
5 16
6 9
6 11
6 16
6 14
7 10
7 14
7 15
7 13
7 16
8 13
8 16
8 14
8 15
9 13
9 11
9 14
9 15
10 12
10 14
10 16
11 13
11 14
12 13
12 16
12 15
11 16
13 14

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby