Kombinacje z 26 liczb po 6 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 4 8 10 11
1 15 16 17 18 21
2 4 15 16 24 25
8 10 17 18 24 25
2 4 11 17 18 21
8 10 11 15 16 21
1 2 11 21 24 25
3 13 14 19 20 22
5 6 13 14 23 26
7 9 19 20 23 26
5 6 12 19 20 22
7 9 12 13 14 22
3 5 12 22 23 26
1 16 17 18 19 23
3 4 16 17 25 26
6 9 18 19 25 26
3 4 10 18 19 23
6 9 10 16 17 23
1 3 10 23 25 26
2 13 14 15 20 21
5 7 13 14 22 24
8 11 15 20 22 24
5 7 12 15 20 21
8 11 12 13 14 21
2 5 12 21 22 24
1 3 4 6 9 10
3 5 6 7 9 12
2 5 7 8 11 12

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby