Kombinacje z 28 liczb po 4 skreślenia/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 28 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                        

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 7 liczb z 28

1 2 25 28
6 7 25 28
8 10 11 13
15 20 22 24
3 4 5 9
3 4 26 27
5 9 26 27
6 9 25 26
10 11 15 16
17 19 21 24
18 20 22 23
12 14 16 17
18 19 21 23
1 2 6 7
2 4 5 7
2 4 27 28
5 7 27 28
8 12 13 14
1 3 6 9
1 3 25 26

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby