Kombinacje z 12 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 12

1 3 4 9
3 4 7 12
1 4 7 9
3 7 9 12
1 4 9 12
1 3 7 12
1 4 5 10
4 5 8 12
1 5 8 10
4 8 10 12
1 5 10 12
1 4 8 12
2 5 6 10
5 6 8 11
2 6 8 10
5 8 10 11
2 6 10 11
2 5 8 11
2 3 6 9
3 6 7 11
2 6 7 9
3 7 9 11
2 6 9 11
2 3 7 11

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby