Kombinacje z 24 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 9 liczb z 24

1 2 4 23 24
1 3 14 17 18
6 7 8 9 11
3 5 14 17 18
3 5 6 19 21
7 8 9 19 21
3 5 11 19 21
14 17 18 19 21
16 19 20 21 23
5 8 11 20 21
5 7 10 16 23
10 12 13 23 24
1 2 15 23 24
16 20 22 23 24
2 10 13 22 23
1 4 12 15 20
1 3 4 22 24
6 9 12 22 24
1 3 13 22 24
4 10 12 13 15
1 2 16 20 22
2 5 16 19 20
2 5 7 21 23
8 10 11 21 23
2 5 15 21 23
5 7 9 18 19
3 6 8 11 17
7 8 10 11 15
14 17 18 22 24
4 6 9 12 13
3 6 12 18 22
1 4 9 13 17

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby