Kombinacje z 18 liczb po 4 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 5 14 18
3 5 12 17
3 12 14 18
1 8 17 18
1 3 5 15
5 8 12 14
2 3 6 7
10 13 15 18
2 4 7 9
10 11 13 16
6 7 9 11
2 6 10 16
1 4 9 11
12 14 16 17
8 9 11 14
1 8 12 17
4 8 11 16
4 11 12 17
1 9 16 17
1 4 8 14
8 9 11 12
1 3 8 12
14 15 17 18
5 8 12 15
5 6 7 13
2 5 10 18
3 5 7 15
3 7 10 18
2 6 15 18
2 3 5 13
5 6 7 10
4 6 9 13
4 9 10 16
2 7 13 16
2 4 6 11
6 7 9 10

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby