Kombinacje z 18 liczb po 5 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                         

 Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 3 5 14 15
3 8 12 17 18
1 5 8 12 14
1 4 8 12 14
4 9 11 16 17
1 8 9 11 12
2 3 5 10 13
3 6 7 15 18
2 5 6 7 10
2 4 6 10 11
4 7 9 13 16
2 6 7 9 10
1 5 14 17 18
8 12 15 17 18
2 5 10 15 18
6 7 13 15 18
1 8 12 16 17
9 11 14 16 17
2 6 10 13 16
7 9 11 13 16
Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby