Kombinacje z 22 liczb po 10 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 7 liczb z 22

1 3 4 7 8 10 14 15 16 20
1 3 4 7 8 10 14 15 16 22
1 3 4 7 8 10 14 15 20 22
1 3 4 7 8 10 14 16 20 22
1 2 5 7 10 11 14 16 17 18
1 2 5 7 10 11 14 16 17 22
1 2 5 7 10 11 14 16 18 22
1 2 5 7 10 11 14 17 18 22
2 5 6 9 11 12 13 17 18 19
2 5 6 9 11 12 13 17 18 21
2 5 6 9 11 12 13 17 19 21
2 5 6 9 11 12 13 18 19 21
2 5 7 10 11 14 16 17 18 22
3 4 7 8 10 14 15 16 20 22
3 4 6 8 9 12 13 15 19 20
3 4 6 8 9 12 13 15 19 21
3 4 6 8 9 12 13 15 20 21
3 4 6 8 9 12 13 19 20 21
4 6 8 9 12 13 15 19 20 21
5 6 9 11 12 13 17 18 19 21

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby