Kombinacje po 24 zakłady

 Kombinacje z 12 liczb po 2 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 8 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 10 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 10 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 12 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady
Kombinacje z 12 liczb po 5 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 16 liczb po 5 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 14 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 16 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 16 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady 
Kombinacje z 20 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 18 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 30 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 32 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady 
Kombinacje z 20 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady 
Kombinacje z 22 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 28 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 30 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 32 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 34 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 36 liczb po 9 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 28 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 30 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 32 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 36 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 38 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady
Kombinacje z 40 liczb po 10 skreśleń/24 zakłady