Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/30zakładów (gw. 2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

1 2 5 8 11 12 16
1 3 5 6 8 9 14
1 3 5 16 18 20 21
1 4 5 7 8 10 13
1 4 5 15 16 18 21
7 8 10 13 15 16 18
2 3 6 9 11 12 14
2 3 6 17 19 20 22
9 11 12 14 17 19 20
2 3 9 11 12 14 22
2 4 7 10 11 12 13
2 4 7 15 17 19 22
10 11 12 13 15 17 19
2 4 10 11 12 13 22
2 7 10 11 12 13 17
3 4 6 7 9 10 13
1 4 7 8 10 13 21
4 7 8 13 15 18 21
1 2 5 17 18 19 21
8 11 12 16 17 18 19
1 2 8 11 12 16 21
2 8 11 16 17 19 21
3 4 6 14 15 20 22
7 9 10 13 14 15 20
3 4 7 9 10 13 22
4 7 9 13 14 20 22
2 6 9 11 12 14 19
6 8 9 14 16 18 20
1 3 6 8 9 14 21
1 5 6 8 9 14 18

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby