Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

2 5 6
2 8 13
2 10 14
5 6 14
8 10 13
7 9 11
1 4 5
1 6 11
1 9 10
4 5 11
2 3 7
2 9 14
1 2 4
3 5 6
1 3 4
1 7 12
1 8 11
3 4 12
1 8 14
1 9 11
2 4 13
8 9 11
6 9 10
2 12 13
3 7 13
8 12 14
3 7 14
3 10 12
5 6 13
7 10 12

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby