Kombinacje po 30 zakładów

Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/30 zakładów
Kombinacje z 16 liczb po 3 skreślenia/30 zakładów
Kombinacje z 12 liczb po 4 skreślenia/30 zakładów
Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/30 zakładów
Kombinacje z 28 liczb po 4 skreślenia/30 zakładów
Kombinacje z 12 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 14 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 16 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 18 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów 
Kombinacje z 24 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów 
Kombinacje z 26 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 28 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 14 liczb po 6 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 16 liczb po 6 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 18 liczb po 6 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/30zakładów
Kombinacje z 16 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 18 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 20 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów (gw. 4 przy 9) 
Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/30zakładów (gw. 2 przy 3)
Kombinacje z 24 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 30 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 32 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 18 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 20 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 22 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 24 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 28 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 30 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 34 liczb po 8 skreśleń/30 zakładów 
Kombinacje z 20 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 22 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów 
Kombinacje z 24 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 26 liczb po 9 skreśleń/30zakładów (gw. 2 przy 3) 
Kombinacje z 26 liczb po 9 skreśleń/30zakładów (gw. 4 przy 9)
Kombinacje z 28 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów (gw. 4 przy 9)
Kombinacje z 28 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów (gw. 2 przy 2)
Kombinacje z 30 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 32 liczb po 9 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 22 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 24 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów (gw.6 przy 13)
Kombinacje z 26 liczb po 10skreśleń/30zakładów (gw. 5 przy 11)
Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów (gw.3 przy 5)
Kombinacje z 28 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 30 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 32 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 34 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów
Kombinacje z 36 liczb po 10 skreśleń/30 zakładów