Kombinacje z 18 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 18

1 2 5 7 8 10 12 16
1 2 5 7 8 10 12 15
2 5 7 8 10 12 15 16
1 2 5 8 10 12 15 16
1 3 5 6 7 11 12 16
3 5 6 7 11 12 16 17
1 3 5 7 11 12 16 17
2 3 6 8 10 11 15 18
2 3 6 8 10 11 15 17
3 6 8 10 11 15 17 18
2 3 6 10 11 15 17 18
4 8 9 10 13 14 15 18
2 4 8 10 13 14 15 18
3 4 6 9 11 13 14 17
4 6 9 11 13 14 17 18
3 4 6 11 13 14 17 18
1 4 5 7 9 12 13 14
4 5 7 9 12 13 14 16
1 4 5 9 12 13 14 16
2 4 8 9 10 13 14 15
1 3 5 6 7 11 12 17
3 4 6 9 11 13 14 18
1 4 5 7 9 12 13 16
2 4 8 9 10 13 14 18
Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby