Kombinacje z 18 liczb po 5 skreśleń/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 10 12 15 16
2 5 7 10 12
2 5 7 15 16
8 10 12 15 16
5 7 8 12 15
3 13 14 17 18
4 6 9 13 14
4 6 9 17 18
11 13 14 17 18
6 9 11 14 17
2 3 6 8 10
2 11 15 17 18
3 6 8 11 15
3 6 8 17 18
10 11 15 17 18
10 13 14 15 18
8 9 10 14 15
4 5 7 14 16
9 12 13 14 16
5 7 9 13 14
1 3 5 6 7
1 11 12 16 17
3 5 6 11 12
3 5 6 16 17
7 11 12 16 17
5 6 7 12 16
6 8 10 15 17
3 4 6 9 11
2 4 8 9 10
2 13 14 15 18
4 8 9 13 14
4 8 9 15 18
1 4 5 7 9
1 12 13 14 16
4 5 7 12 13
1 2 5 7 8

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby