Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/16 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

3 8 10 15 16 20 22
1 4 7 10 14 16 22
1 3 4 7 14 15 20
1 5 7 11 14 17 22
5 11 12 17 18 19 21
3 6 8 12 13 19 21
3 4 6 8 13 15 20
2 6 9 12 13 18 21
2 5 6 9 13 17 19
1 3 4 7 8 14 16
4 9 12 15 19 20 21
1 2 5 7 14 16 18
2 5 6 9 11 13 18
2 10 11 16 17 18 22
1 2 5 7 10 14 17
3 4 6 8 9 13 19

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby