Kombinacje z 22 liczb po 10 skreśleń/18 zakładów (2 przy 3)

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 3 liczb z 22

1 2 5 8 11 16 17 18 19 21
1 2 5 8 11 12 17 18 19 21
2 3 6 9 12 14 17 19 20 22
2 3 6 9 11 14 17 19 20 22
3 4 6 7 10 13 14 15 20 22
1 3 5 6 9 14 16 18 20 21
1 4 5 7 10 13 15 16 18 21
2 4 7 10 12 13 15 17 19 22
1 3 5 6 8 14 16 18 20 21
1 3 5 6 8 9 16 18 20 21
2 3 6 9 11 12 17 19 20 22
2 4 7 10 11 13 15 17 19 22
2 4 7 10 11 12 15 17 19 22
3 4 6 7 9 13 14 15 20 22
3 4 6 7 9 10 14 15 20 22
1 4 5 7 8 13 15 16 18 21
1 2 5 8 12 16 17 18 19 21
1 4 5 7 8 10 15 16 18 21

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby