Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 6 14
3 7 10 13
6 10 13 14
1 6 7 13
1 2 5 13
2 6 9 12
4 8 9 11
5 9 11 12
2 5 8 11
3 4 7 14
4 8 10 11
5 9 12 13
1 5 6 12
2 4 5 12
7 10 11 14
3 7 8 11

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby