Kombinacje z 32 liczb po 4 skreślenia/36 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 7 liczb z 32

4 6 11 14
9 10 14 17
16 17 18 19
21 26 29 30
22 23 24 25
27 28 31 32
5 8 15 16
9 10 16 19
17 19 20 23
26 27 28 30
3 4 14 21
3 6 11 18
3 11 13 24
4 7 12 22
4 12 18 24
6 7 13 14
11 12 14 21
1 3 14 17
1 4 9 16
1 9 11 19
3 6 10 18
3 10 16 19
2 5 20 23
2 7 12 22
2 12 15 25
5 8 13 24
5 13 22 25
7 8 15 20
12 13 20 23
1 2 16 19
1 5 9 17
1 9 15 23
2 8 10 20
2 10 17 23
18 21 22 24
25 29 31 32

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby