Kombinacje z 18 liczb po 7 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 18

1 2 5 7 12 15 16
1 2 8 10 12 15 16
5 7 8 10 12 15 16
2 5 7 8 10 15 16
1 3 7 11 12 16 17
5 6 7 11 12 16 17
3 5 6 7 11 16 17
5 7 9 12 13 14 16
4 5 7 9 12 14 16
3 6 8 10 11 15 18
2 4 8 9 10 13 18
3 4 6 9 11 13 18
3 4 6 9 14 17 18
1 4 5 7 9 12 16
1 4 5 7 13 14 16
1 4 9 12 13 14 16
1 2 5 7 8 10 16
2 3 6 8 10 11 18
2 3 6 8 15 17 18
2 3 10 11 15 17 18
6 8 10 11 15 17 18
1 3 5 6 7 11 17
1 3 5 6 12 16 17
2 4 8 9 14 15 18
2 4 10 13 14 15 18
8 9 10 13 14 15 18
4 8 9 10 13 15 18
3 4 11 13 14 17 18
6 9 11 13 14 17 18
4 9 11 13 14 17 18

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby