Kombinacje z 32 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 32

1 16 17 18 19 21 26 29
3 4 6 9 16 17 18 30
10 11 14 19 21 26 29 30
13 15 20 25 27 28 31 32
5 7 8 12 25 27 28 31
2 13 15 20 22 23 24 32
1 2 5 8 9 10 15 16
1 17 19 20 23 26 27 28
2 5 8 9 17 19 20 30
10 15 16 23 26 27 28 30
12 13 14 24 25 29 31 32
4 6 7 11 24 25 29 31
3 12 13 14 18 21 22 32
1 3 4 6 9 10 11 14
2 5 7 8 12 13 15 20
2 22 23 24 25 27 28 31
5 7 8 12 22 23 24 32
3 4 6 9 19 21 26 29
1 10 11 14 16 17 18 30
2 5 8 9 23 26 27 28
1 10 15 16 17 19 20 30
3 4 6 7 11 12 13 14
3 18 21 22 24 25 29 31
4 6 7 11 18 21 22 32

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby