System14 liczb, 7 skreśleń, 9 zakładów

System z 14 liczb po 7 skreśleń/9 zakładów

Przy najgorszym układzie 63% gwarancja wylosowania 3

1 2 3 4 8 9 10
2 5 6 7 8 12 13
1 5 6 7 11 12 13
3 4 9 10 11 12 13
2 3 4 5 6 7 14
1 2 8 9 10 11 14
6 7 9 10 11 12 13
3 4 8 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14
System do publikacji nadesłał Dariusz W. email: [email protected]