Kombinacje z 18 liczb po 6 skreśleń/18 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 2 5 7 8 10
1 2 5 12 15 16
1 3 5 6 7 11
1 3 5 12 16 17
1 4 5 7 9 12
1 4 5 13 14 16
2 3 6 8 10 11
2 3 6 15 17 18
2 4 8 9 10 13
2 4 8 14 15 18
3 4 6 9 11 13
3 4 6 14 17 18
6 7 11 12 16 17
7 8 10 12 15 16
7 9 12 13 14 16
8 10 11 15 17 18
9 10 13 14 15 18
9 11 13 14 17 18

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby