Kombinacje z 8 liczb po 3 skreślenia/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 8 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 3 przy trafieniu 5 liczb z 8

1 4 8
2 4 8
3 6 7
5 6 7
1 4 5
2 6 8
3 6 8
3 5 7
1 5 7
4 5 7
1 2 4
1 2 8
3 5 6
2 3 6
2 3 8
1 4 7

Liczby od 1 do 8 należy zamienić na wybrane własne liczby