System z 32 liczb po 8 skreśleń/9 zakładów

System z 32 liczb po 8 skreśleń/9 zakładów

Gwarancja 2 przy trafieniu 4 liczb z 32

1 3 4 9 11 16 18 27
1 6 9 10 11 24 27 32
3 4 6 10 16 18 24 32
14 17 20 21 25 28 29 31
2 7 8 12 22 23 26 30
2 5 8 12 13 15 19 22
5 7 13 15 19 23 26 30
2 4 14 20 23 25 29 31
1 8 9 11 17 21 27 28

autor  – Aniela G.