Kombinacje z 22 liczb po 5 skreśleń/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

1 10 14 16 20
1 3 7 8 22
4 8 10 15 20
3 4 14 15 16
7 8 14 16 22
3 7 10 20 22
1 4 7 15 22
1 7 14 16 20
5 6 11 12 21
3 8 13 19 20
4 6 9 12 21
1 11 14 17 18
1 2 7 10 22
5 10 11 16 18
2 5 14 16 17
7 10 14 17 22
2 7 11 18 22
1 5 7 16 22
1 7 14 17 18
2 5 10 11 22
3 12 13 19 20
3 4 8 9 21
6 9 12 15 20
4 6 13 15 19
8 9 13 19 21
4 8 12 20 21
3 6 8 15 21
3 4 8 10 22
2 12 13 18 19
2 5 9 11 21
6 11 12 17 19
5 6 13 17 18
9 11 13 18 21
5 9 12 19 21
2 6 9 17 21
2 9 13 18 19

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby