Kombinacje z 16 liczb po 3 skreślenia/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 5 liczb z 16

1 3 4
9 11 13
9 11 14
9 11 16
13 14 16
12 13 16
6 10 14
6 10 15
11 14 15
8 9 13
8 9 16
7 8 15
10 12 15
7 8 10
7 8 12
1 2 4
6 10 11
2 5 6
3 5 7
8 9 12

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby