Kombinacje z 24 liczb po 10 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 z 24

1 3 4 6 9 12 13 14 17 18
2 5 7 8 10 11 15 16 19 20
2 5 7 8 10 11 15 16 21 23
1 2 4 10 12 13 15 16 20 22
3 5 6 7 8 9 11 14 17 18
1 2 4 10 12 13 15 16 23 24
1 2 4 10 12 13 20 22 23 24
3 5 6 7 8 9 11 14 19 21
1 3 4 6 9 12 17 18 22 24
1 3 4 6 13 14 17 18 22 24
3 5 6 7 8 9 17 18 19 21
2 5 7 8 10 11 19 20 21 23
1 3 4 6 9 12 13 14 22 24
2 5 7 8 15 16 19 20 21 23
3 5 6 7 11 14 17 18 19 21
1 2 4 10 15 16 20 22 23 24

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby