Kombinacje z 18 liczb po 7 skreśleń/18 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 2 5 10 12 15 16
1 2 7 8 10 12 16
1 3 5 11 12 16 17
1 3 6 7 11 12 17
1 4 5 12 13 14 16
1 4 7 9 12 13 16
2 3 6 11 15 17 18
2 3 8 10 11 15 18
2 4 8 13 14 15 18
2 4 9 10 13 14 18
2 5 7 8 10 15 16
3 4 6 13 14 17 18
3 4 9 11 13 14 18
3 5 6 7 11 16 17
3 6 8 10 11 17 18
4 5 7 9 12 14 16
4 6 9 11 13 17 18
4 8 9 10 13 15 18

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby