Kombinacje z 12 liczb po 4 skreślenia/18 zakładów (2 przy 2)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 2 liczb z 12

1 2 6 11
6 7 9 11
1 2 7 9
1 3 4 10
4 7 9 10
1 3 7 9
1 5 7 12
7 8 9 12
1 5 8 9
2 3 4 11
4 6 10 11
2 3 6 10
2 5 6 12
6 8 11 12
2 5 8 11
3 4 5 12
5 8 10 12
3 4 8 10

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby