Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 9 liczb z 22

1 3 4 7 16 20 22
8 10 14 15 16 20 22
3 7 8 10 15 16 20
4 7 10 15 16 20 22
5 6 9 11 12 13 17
2 11 12 13 17 18 21
2 11 12 13 17 19 21
2 5 6 9 18 19 21
11 12 13 17 18 19 21
10 11 14 16 17 18 22
2 7 10 11 16 17 18
5 7 11 16 17 18 22
4 6 8 9 12 13 15
3 9 12 13 15 19 21
3 9 12 13 15 20 21
3 4 6 8 19 20 21
9 12 13 15 19 20 21
3 6 9 12 13 15 19
4 8 9 13 15 19 20
3 4 7 8 10 14 15
1 8 10 14 15 16 22
1 8 10 14 15 20 22
2 6 11 12 13 17 18
5 9 11 13 17 18 19
2 5 7 10 11 14 16
1 10 11 14 16 17 22
1 10 11 14 16 18 22
1 2 5 7 17 18 22

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby