Kombinacje z 22 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

6 12 19 20 21
8 9 12 13 20
1 3 10 14 15
1 4 7 14 22
1 7 8 16 20
3 4 8 15 22
3 7 15 16 20
4 7 14 16 20
4 10 16 20 22
7 8 10 14 20
5 9 17 18 19
6 9 13 18 19
6 12 18 19 21
9 11 12 13 19
1 7 10 17 18
2 5 10 16 22
2 7 16 17 18
5 7 14 17 18
5 11 17 18 22
7 10 11 14 18
3 4 12 13 15
3 6 8 13 21
3 8 9 19 20
4 6 9 15 21
4 8 15 19 20
6 8 13 19 20
1 2 11 14 16
1 5 7 14 22
2 5 12 13 17
2 6 9 13 21
2 9 11 18 19
5 6 11 17 21

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby