Kombinacje z 24 liczb po 9 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 z 24

1 3 4 13 14 17 18 22 24
6 9 12 13 14 17 18 22 24
1 2 4 10 12 13 15 16 20
1 2 4 10 12 13 22 23 24
3 5 6 7 8 9 11 14 17
2 5 7 15 16 19 20 21 23
8 10 11 15 16 19 20 21 23
1 3 4 6 9 12 18 22 24
3 5 6 7 8 9 18 19 21
2 5 7 8 10 11 20 21 23
3 5 6 11 14 17 18 19 21
7 8 9 11 14 17 18 19 21
2 5 7 8 10 11 15 16 19
1 2 4 15 16 20 22 23 24
10 12 13 15 16 20 22 23 24
1 3 4 6 9 12 13 14 17

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby