Nadesłane systemy Dariusza W.

  System z 12 liczb 5 skreśleń/18 zakładów
System z 11 liczb 5 skreśleń/10 zakładów
System z 14 liczb po 7 skreśleń/15 zakładów
System z 12 liczb po 7 skreśleń/18 zakładów
System z 14 liczb po 9 skreśleń/14 zakładów
System z 15 liczb po 9 skreśleń/15 zakładów
System z 15 liczb po 10 skreśleń/16 zakładów
System z 20 liczb po 10 skreśleń/14 zakładów 
System z 18 liczb po 10 skreśleń/18 zakładów 
System z 16 liczb po 10 skreśleń/16 zakładów
System z 12 liczb po 8 skreśleń/19 zakładów
System z 16 liczb po 8 skreśleń/16 zakładów
System z 8 liczb po 5 skreśleń/8 zakładów
System z 12 liczb po 5 skreśleń/58 zakładów
System z 15 liczb po 7 skreśleń/15 zakładów
System z 18 liczb po 7 skreśleń/10 zakładów
System z 15 liczb po 8 skreśleń/15 zakładów
System z 12 liczb po 7 skreśleń/12 zakładów
System z 18 liczb po 8 skreśleń/18 zakładów
System z 8 liczb po 5 skreśleń/20 zakładów
System z 8 liczb po 5 skreśleń/4 zakłady
System z 15 liczb po 5 skreśleń/16 zakładów
System z 10 liczb po 3 skreślenia/18 zakładów
System z 8 liczb po 3 skreślenia/11 zakładów
System z 19 liczb po 10 skreśleń/7 zakładów
System z 16 liczb po 3 skreślenia/80 zakładów 
System z 17 liczb po 10 skreśleń/5 zakładów
System z 16 liczb po 10 skreśleń/16 zakładów
System: 10 liczb, 5 skreśleń, 5 zakładów
10 liczb, 5 skreśleń, 4 zakłady 
System 14 liczb, 7 skreśleń, 9 zakładów
14 liczb, 7 skreśleń, 6 zakładów
15 liczb, 7 skreśleń, 5 zakładów