Kombinacje z 24 liczb po 8 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 4 6 9 12 13 14
2 5 7 8 19 20 21 23
10 11 15 16 19 20 21 23
3 5 6 7 17 18 19 21
8 9 11 14 17 18 19 21
9 12 13 14 17 18 22 24
12 13 15 16 20 22 23 24
3 5 6 7 8 9 11 14
1 3 4 6 17 18 22 24
1 2 4 10 12 13 15 16
2 5 7 8 10 11 15 16
1 2 4 10 20 22 23 24

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby